รูปภาพของAdmin User
ประกาศเรื่องการเข้าเรียนในรายวิชา Moodle
โดย Admin User - จันทร์, 27 ตุลาคม 2014, 11:36PM
 

เรียนอาจารย์ทุกท่าน  สำหรับอาจารย์ที่มีความสนใจในการศึกษาการสร้างบทเรียนด้วย moodle ให้อาจารย์เข้าศึกษาโดยใช้ชื่อผู้ใช้งาน  Login as a guest  แล้วให้เลือก Courses-->Technology Information Center--> แล้วให้เลือก Moodle  หลังจากนั้นอาจารย์ก็สามารถเข้าศึกษาในหัวข้อดังกล่าวได้แล้วครับ   อ่านข้อความทั้งหมดเพื่อดูภาพประกอบ

(Edited by ศุภวิชญ์ ขันทวิชัย - original submission Friday, 3 October 2014, 7:12 PM)